fbpx

© 2009-2022 by GPIUTMD

Операційний менеджмент в організаціях

Операційний менеджмент (Operations Management) – це діяльність, пов’язана з розробленням, використанням і вдосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляються основна продукція або послуги компанії. Подібно маркетингу і фінансам, операційний менеджмент являє собою область бізнесу з явно вираженими управлінськими функціями. Цю думку варто зрозуміти особливо чітко, оскільки операційний менеджмент (ОМ) нерідко плутають з такими дисциплінами, як дослідження операцій (Operations Research – OR), наукова організація управління (Management Science – MS) та інженерні розробки (Industrial Engineering – IE). Основна відмінність у цьому випадку полягає в тому, що ОМ є частиною менеджменту, в той час як OR/MS представляють сферу застосування кількісних методів, використовуваних у процесі ухвалення рішення в будь-яких галузях, a IE – це чисто інженерна дисципліна.

Таким чином, хоча операційні менеджери нерідко користуються у своїй роботі методами й інструментами OR/MS (наприклад, при графічному визначенні критичного шляху) і займаються питаннями, пов'язаними з інженерними розробками (наприклад, проблемами автоматизації виробництва), суто управлінська роль операційного менеджменту відрізняє цю галузь від інших згаданих тут дисциплін.

Виробництво – це створення товарів та послуг. Виробничий та операційний менеджмент – є діяльністю, яка належить до створення товарів та послуг шляхом перетворення входів (необхідних ресурсів усіх видів) у виходи (готові товари та послуги).

Операції – процес, метод чи ряд дій, головним чином практичного характеру.

З урахуванням вищесказаного:

– операційний менеджмент – це діяльність по управлінню процесом придбання матеріалів та їх перетворення в готовий продукт із постачанням цього продукту покупцеві;

– операційний менеджмент – це всі види діяльності, пов’язані із запланованим перетворенням матеріалів, інформації та покупців.

*Джерело: "Операційний менеджмент: Навч. посібник / Старченко Г.В., Калінько І.В., Косач I.A. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 230 с."

Якщо виробничий менеджмент передбачає проведення операції тільки у виробничій сфері (перетворення початкових матеріалів на продукцію), то операційний менеджмент – це проведення операції в усіх сферах діяльності людини.

Виробничий менеджмент – частина операційного.

 

Наприклад, відбувається така трансформація в різних сферах (рис. 1.1–1.4):

У виробничих організаціях операційна діяльність, пов'язана зі створенням товарів, таких як телевізори, підручники, автомобілі, є очевидною. В організаціях сервісної сфери її важче визначити. Продукт, що виробляється, може мати досить незвичні форми, наприклад, заповнення різноманітних бланків у банку, отримання усної інформації в довідковому бюро чи прослуховування музичного твору в концертному залі. Тому діяльність зі створення продукту праці як промисловими, так і сервісними організаціями можна назвати виробничою чи операційною. Ці терміни  взаємозамінні.

Операційні менеджери виконують такі функції:

  • планування: менеджери визначають цілі та виграші для організації, здійснюють політику організації;
  • організація: менеджери розвивають структуру груп, відділів, підрозділів для виконання завдань;
  • штати: менеджери визначають потребу в робочій силі, прийом кадрів, навчання, збільшення персоналу;
  • керівництво: менеджери керують, стимулюють персонал до виконання функцій;
  • контролінг: менеджери розвивають стандарти, комунікаційні мережі і т. д.

У промисловій фірмі склад цих основних функції можна представити так (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Діяльність менеджерів у промисловій фірмі

Основні функції

Склад функцій

Дослідження та розвиток

 Дослідження товару, розвиток товару

Інжиніринг товару

Налагодження проекту товару на збільшення ефективності виробництва

Інжиніринг процесу

Проектування, розвиток та зміна способів виробництва, обладнання та процесів

Планування обладнання, зведення будинків та споруд

Планування, будівництво, обслуговування та ремонт обладнання

Закупівлі

Визначення кращих джерел, способів доставки, ціни

Промисловий інжиніринг

Визначення найбільш ефективного використання машин, площ, персоналу

Інжиніринг методів

Удосконалення процедур на місцях

Виробниче планування та управління запасами

Планування процесу виробництва, складання розкладів та графіків, управління запасами

Управлінські виробничі системи

Застосування методології, математичних методів, процедур чи управлінських інформаційних систем до виробничих операцій

Забезпечення якості

Перегляд проектів, товарів та процесів для досягнення заданої якості

Сервісне обслуговування

Розроблення методів та процедур для забезпечення надійності систем

На рис. 1.5 показано розподіл робіт за галузями на прикладі Сполучених Штатів. Виробництво, яке має високу частку операційних робіт, становить близько 18%  усіх робіт, будівництво, видобувні та інші виробництва – близько 6% і сервіс – близько 76%. Сектор сервісу включає урядову сферу, сферу харчування, оренду житла, торгівлю, транспорт, фінанси, страхування, законодавство, медицину, ремонт та обслуговування.

 

Рис. 1.5. Розподіл операційних менеджерів за галузями в США

 Таким  чином, основні показники розподілу операційних менеджерів за галузями в США такі (%):

промисловість – 18%

сервіс  – 76%                      

інші галузі – 6%   

 


При використанні матеріалів сайту обов'язково вказуйте джерело!


 

На развитие сайта