fbpx

© 2009-2022 by GPIUTMD

Послідовні рішення (дерево рішень)

Група медиків збирається відкрити приватну медичну фірму. Якщо ринок буде сприятливим, то вони матимуть прибуток 100 000 грн. Якщо ринок несприятливий, то вони понесуть збитки в розмірі 40 000 грн. Вони також можуть здійснити маркетингове дослідження, яке коштує 5000 грн. Результати дослідження можуть бути сприятливими або несприятливими. Вірогідність того, що дослідження буде успішним, становить 0,55, при цьому вірогідність того, що ринок буде сприятливим, становитиме 0,82. Якщо дослідження буде неуспішним, то вірогідність того, що ринок буде сприятливим, становитиме 0,11. Якщо дослідження не проводити, то вірогідність того, що ринок буде сприятливим, становитиме 0,5.

Побудуйте дерево рішень і відобразіть на ньому грошову віддачу за кожною альтернативою. Зробіть висновки.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Розв'язок

 

У визначенні грошової віддачі для кожної гілки необхідно відняти 5000 грн для тих гілок дерева, де дослідження проводилися, тобто для шести гілок. Якщо віддача визначена для кожного результату або гілки дерева рішень необхідно встановити вірогідності кожного стану зовнішнього середовища (рис. 1). Такі ймовірності повинен визначити менеджер, що ухвалює рішення на ринку. Тоді ми можемо аналізувати повністю дерево рішень. 

 Рис. 1. Дерево рішень 

З розв'язку, зображеного на рис. 1, виходить що група дослідження ринку запрошується. Якщо дослідження сприятливе, то клініка повинна бути відкрита, а якщо ні, то клініку відкривати не будуть. Рішення за участю маркетингової групи дає віддачу 36 140 грн, а без участі дослідників і при відкритті клініки приносить 30 000 грн. Тоді краще рішення – проводити дослідження й ухвалювати рішення на основі отриманих рекомендацій.  


*Відео "Методи прийняття рішень в операційному менеджменті"

Теорія прийняття рішень. Основні етапи процесу прийняття рішень. Типи моделей в теорії прийняття рішень. Прийняття рішення в умовах невизначеності. Прийняття рішення в умовах ризику. Дерево рішень. Альтернативні стратегії. Побудова дерева рішень в Microsoft Office Excel за допомогою надбудови TreePlan. 


При використанні матеріалів сайту обов'язково вказуйте джерело!


 

На развитие сайта