fbpx

© 2009-2022 by GPIUTMD

Прийняття оптимального рішення (дерево рішень)

Власник магазину Computer plus повинен прийняти рішення, як йому варто вести свій бізнес у наступні п'ять років. Обсяги продажів за останні два роки збільшувалися в гарному темпі, але якщо в районі магазину, як планується, буде побудована велика електронна компанія, продажі можуть різко зрости. Власник Computer plus розглядає три можливості зміни потужності. Перша полягає в переміщенні торговельної точки на нове місце, друга – в розширенні наявного магазину і третя – в тому, щоб нічого не вживати й почекати. Перші два рішення можна реалізувати досить швидко й, отже, магазин не втратить прибутку. Якщо не вживати ніяких дій протягом першого року й у цей період відбудеться значне збільшення обсягу продажів, то варіант розширення доведеться розглядати знову. Якщо чекати довше одного року, то на ринку можуть з'явитися сильні конкуренти, в результаті чого розширення бізнесу стане економічно недоцільним. Ця задача ґрунтується на таких допущеннях і умовах.

Значне зростання обсягів продажів внаслідок різкого збільшення кількості користувачів комп'ютерної техніки, які будуть працювати в новій електронній компанії, можливе з імовірністю 55 %. Значне зростання обсягів продажів за умови відкриття торговельної точки в новому місці дасть надходження в розмірі 195 тис. грн за рік. Незначне зростання обсягів продажів за умови відкриття нової торговельної точки приведе до надходжень у розмірі 115 тис. грн за рік.

Значне зростання за умови розширення магазину принесе надходження в розмірі 190 тис. грн за рік, а незначне зростання за цієї самої умови – 100 тис. грн. Якщо наявний магазин залишиться без змін, доходи становитимуть 170 тис. грн за рік при значному зростанні обсягів продажів і 105 тис. грн при незначному. Розширення наявної торговельної точки обійдеться  власнику в 87 тис. грн. Для переміщення магазину в нове місце потрібно 210 тис. грн.

Якщо обсяги продажів зростуть значно, а розширення наявної торговельної точки буде виконане протягом другого року, то розширення обійдеться в ті самі 87 тис. грн.

Експлуатаційні витрати при кожному з обраних варіантів будуть майже однакові. Допоможіть власникові магазину прийняти правильне рішення. Побудуйте дерево рішень.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Розв'язок

Щоб допомогти власникові магазину Computer plus  прийняти оптимальне рішення, побудуємо дерево рішень. На рис. 1 зображене дерево рішень для нашого завдання. У ньому два вузли рішень (позначені квадратиками) і три випадкові події (позначені кружками).

 Рис. 1. Дерево рішень

Обчислення результатів альтернатив зведемо до таблиці 1.

Таблиця 1

Обчислення результатів альтернатив, тис. грн

Альтернатива

Дохід

Витрати

Результат

Переїзд на нове місце, значне зростання обсягів продаж

195 ×5 років

210

765

Переїзд на нове місце, незначне зростання обсягів продаж

115 ×5 років

210

365

Розширення магазину, значне зростання обсягів продаж

190 ×5 років

87

863

Розширення магазину, незначне зростання обсягів продаж

100 ×5 років

87

413

Бездіяльність, значне зростання обсягів продаж, розширення протягом наступного року

170 ×1рік +

+ 190 × 4 роки

87

843

Бездіяльність, значне зростання обсягів продаж, відмова від розширення протягом наступного року

170 × 5 років

0

850

Бездіяльність, незначне зростання обсягів продаж

105 × 5 років

0

525

Тепер, просуваючись від результатів альтернатив, розташованих на дереві праворуч, до початку дерева, можна констатувати, що варіант повної відмови від будь-яких дій вигідніший від альтернатив переїзду на нове місце й розширення. Крім того, невигідна й альтернатива розширення протягом другого року. Тобто, якщо нічого не вживати в перший рік і за цей час відбудеться значне збільшення обсягів продажів, то розширення протягом другого року буде недоцільним.

Очікувані показники доходів, за якими ухвалюється таке рішення, обчислюються множенням результатів двох альтернатив кожного варіанту вибору на їх імовірності й додаванням отриманих значень. Таким чином, результат альтернативи переїзду магазину в інше місце становить 585 тис. грн, очікуваний результат розширення торговельної точки 660,5 тис. грн, а відмови від дій – 703,75 тис. грн. Останнє доводить, що найкращим рішенням для власника магазину буде утримання від будь-яких дій.


*Відео "Методи прийняття рішень в операційному менеджменті"

Теорія прийняття рішень. Основні етапи процесу прийняття рішень. Типи моделей в теорії прийняття рішень. Прийняття рішення в умовах невизначеності. Прийняття рішення в умовах ризику. Дерево рішень. Альтернативні стратегії. Побудова дерева рішень в Microsoft Office Excel за допомогою надбудови TreePlan.


При використанні матеріалів сайту обов'язково вказуйте джерело!


 

На развитие сайта