fbpx

© 2009-2022 by GPIUTMD

Процеси управління проектами

Управління проектами – це застосування знань, навичок, інструментів і методів до операцій проекту для задоволення потреб, які висуваються до проекту. Управління проектом виконується за допомогою процесів з використанням спеціальних знань, навичок, інструментів та методів по управлінню проектами, які отримують входи і створюють виходи процесів, тобто управління проектом здійснюється за процесним підходом.

Успіх прийнятого в сучасному світі процесного підходу до побудови бізнесу і управління ним обумовлений перш за все тим, що дозволяє організації врахувати такий важливий аспект підприємницької діяльності, як орієнтація на кінцевий продукт, тобто надання клієнтові якісного продукту в стислі терміни і з мінімальними витратами. Крім того, сама модель системи, за одиницю управління якої береться процес, характеризується динамічною поведінкою і більш гнучким реагуванням на зовнішні і внутрішні зміни.

Процес – це сукупність взаємопов’язаних ресурсів і дій, яка має чітко визначені входи і виходи і створює в результаті цінність (додану вартість).

Перевага процесного підходу полягає також в безперервності управління, яке він забезпечує на стиках окремих підпроцесів з урахуванням їх взаємодії.

Згідно з ідеями процесного підходу проект є унікальним процесом, що є сукупністю взаємозв’язаних скоординованих підпроцесів.

 

Управління проектом як процесом передбачає досягнення цілі згідно з визначеними вимогами з врахуванням обмежень за термінами, вартістю і показникам якості.

Всі процеси проекту пов’язані своїми результатами – результат виконання одного процесу стає вихідною інформацією для іншого (див. рис. 1).

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Загальне управління проектом досягається через управління його процесами їх власниками.

Власник процесу – учасник проекту, відповідальний за хід та результат всього процесу в цілому.

Роль власника процесу полягає не в тому, щоб управляти повсякденною рутиною кожної із складових частин процесу, а в тому, щоб управляти створенням додаткової вартості для споживача процесу.

 

Рис. 1. Схема процесу 

З погляду процесного підходу виділяють дві групи пов’язаних з проектом процесів:

1) процеси управління проектом;

2) процеси життєвого циклу проекту.

Процеси можуть бути розбиті на п’ять основних груп, що реалізують різні функції управління проектом:

1) процеси ініціації – ухвалення рішення про початок виконання проекту;

2) процеси планування – визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробка робочих схем їхнього досягнення;

3) процеси виконання – координація людей та інших ресурсів для виконання плану;

4) процеси моніторингу і управління – визначення відповідності плану і виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху та прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних впливів, визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгодження, затвердження і застосування;

5) процеси завершення – формалізація виконання проекту і підведення його до впорядкованого фіналу.

Взаємозв’язки між групами процесів – логічні. Багато процесів виконуються паралельно, у тому числі і процеси з різних груп. Основні процеси в проекті не відбуваються послідовно, а накладаються один на одного, причому їх активність також є змінною (див. рис. 2).

Процеси проекту виконуються учасниками проекту під керівництвом власника процесу і накладаються та взаємодіють між собою.

Наприклад, цілі проекту не можуть бути визначені при відсутності розуміння того, як створити продукт.

 

 

Рис. 2. Взаємозв’язки основних груп процесів проекту 

Для майбутнього успіху проекту та його результативності згідно з процесним підходом слід проаналізувати:

– чи ефективно проект структурований;

– чи оптимально спроектовані ланцюжки організаційно-технологічної взаємодії підпроцесів всередині структури;

– як організована взаємодія структур.


При використанні матеріалів сайту обов'язково вказуйте джерело!


 

На развитие сайта