fbpx

© 2009-2022 by GPIUTMD

Оточення проекту та його учасники

Здійснення проекту відбувається в оточенні деякого динамічного середовища, яке впливає на нього.

Оточення проекту (Project Environment) – сукупність зовнішніх та внутрішніх сил, які сприяють чи заважають досягненню цілей проекту.

 

Іноді цей вплив може бути критичним для проекту, що призводить до його руйнування, тому фактори оточення проекту повинні бути проаналізовані.

Схему оточення проекту, що складається з внутрішнього та зовнішнього середовища, наведено на рис. 1.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Склад учасників проекту, їхні ролі, розподіл функцій і відповідальності залежать  від типу, виду, масштабу і складності проекту, а також від фаз його життєвого циклу. Постійними є функції реалізації проекту протягом його життєвого циклу.

Рис. 1. Схема оточення проекту 

До основних учасників проекту належать:

 • ініціатор – сторона, яка є автором головної ідеї проекту. Ініціатором може бути практично будь-який з майбутніх учасників проекту;
 • замовник – головна сторона, яка зацікавлена в здійсненні проекту та досягненні його результатів. Він є майбутнім власником і користувачем результатів проекту;
 • інвестор – сторона, яка вкладає інвестиції в проект. Мета інвестора – максимізація прибутку на свої інвестиції;
 • проектний менеджер – юридична особа, якій замовник та інвестор делегують повноваження щодо керівництва роботами за проектом. Його функції та повноваження визначаються контрактом із замовником;
 • команда проекту – специфічна організаційна структура на чолі з менеджером, яка створюється на період здійснення проекту;
 • контрактор – сторона або учасник проекту, який бере на себе відповідальність за виконання робіт та послуг по контракту;
 • субконтрактор – сторона, яка вступає в договірні стосунки з контрактором вищого рівня;
 • ліцензіар – організація, яка видає ліцензії на право володіння земельною ділянкою, проведення торгів, виконання окремих робіт;
 • органи влади – сторона, яка задовольняє свої інтереси за рахунок податків від учасників проекту, висуває та підтримує екологічні, соціальні та інші суспільні й державні вимоги;
 • власник земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка є власником земельної ділянки, яка використовується в проекті;
 • виробник кінцевої продукції проекту – здійснює експлуатацію основних фондів та виробляє кінцеву продукцію;
 • споживачі кінцевої продукції – юридичні або фізичні особи, які купують та користуються кінцевою продукцією;
 • інші учасники проекту – конкуренти основних учасників; суспільні групи та населення, чиїх інтересів торкається проект, спонсори проекту, різні консалтингові, інжинірингові, юридичні організації, які залучені до проекту.

Треба відмітити, що проект не є незмінним: деякі його елементи можуть в процесі реалізації переходити в зовнішнє середовище і навпаки. Частина елементів проекту можуть використовуватися і поза ним, наприклад фахівці, які окрім роботи над проектом вирішують низку інших задач в організації.


При використанні матеріалів сайту обов'язково вказуйте джерело!


 

На развитие сайта