fbpx

© 2009-2022 by GPIUTMD

Життєвий цикл проекту

Кожний проект незалежно від складності та обсягу робіт, потрібних для його виконання, проходить у своєму розвитку  певні стани, коли «проекту ще немає», до стану, коли «проекту вже немає».

Проміжок часу між моментом появи проекту і моментом його ліквідації називають життєвим циклом проекту.

Протягом життєвого циклу проект проходить певні періоди, які називають фазами проекту.

Життєвий цикл проекту є концепцією, що розглядає проект як послідовність фаз, подій та етапів, кожна з яких має свою назву та часові межі.

 

На практиці поділ проекту на фази може бути найрізноманітнішим, але він повинен виділяти деякі важливі контрольні точки – «віхи»,  під час проходження яких висвітлюється додаткова інформація та оцінюються додаткові можливості напрямів розвитку проекту.

На рис. 1 представлена типова залежність «час – витрати/трудомісткість», що характеризує узагальнений життєвий цикл проекту.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Рис. 1. Узагальнений життєвий цикл проекту 

Концептуальну схему життєвого циклу проекту наведено на рис. 2.

 

Рис.2. Концептуальна схема життєвого циклу проекту 

За допомогою життєвого циклу проекту визначається:

  • початок і закінчення проекту, а значить, і його тривалість;
  • формується структура проекту і встановлюється склад робіт;
  • у першому наближенні встановлюється динаміка витрат і зайнятості персоналу, залученого до виконання проекту;

– на підставі структури життєвого циклу проекту встановлюються основні етапи проекту з метою забезпечення його контролю та управління.


При використанні матеріалів сайту обов'язково вказуйте джерело!


 

На развитие сайта