fbpx

© 2009-2023 by GPIUTMD

Використовуючи дані попереднього завдання (Задача П.1.3.1 Дерево рішень. Альтернативні стратегії) проведемо аналіз чутливості рішення залежно від імовірностей сприятливої або несприятливої ситуації на ринку смартфонів.

Розв'язок

Очікуваний результат для агресивної  стратегії (позначимо її як рішення А) обчислюється за формулою:

ER(А) = 30 х P(C) + (-8) х Р(Н),

де P(C) – імовірність сприятливої, а Р(Н) – несприятливої ситуації на ринку.

Відповідно

P(C) + Р(Н) = 1 або Р(Н) = 1 – Р(C).

Тоді

ER(А) = 30 х Р(C) + (-8) х (1 – Р(C)) = -8 + 38 Р(C).

Таким чином, очікуваний результат ER(A) є лінійною функцією від  імовірності P(C) сприятливої ситуації на ринку. Аналогічно можна виразити очікувані  результати від прийняття базової й обережної стратегій (будемо позначати їх як рішення В и С відповідно) через імовірність P(C):

ER(B) = 20 х P(C) + 7 х (1 – P(C)) = 7 + 13 P(C),

ER(C) = 5 х P(C) + 15 х (1 – P(C)) = 15 – 10 P(C)).

За допомогою таблиці підстановки Excel розрахуємо значення цих функцій залежно від значень імовірності P(C) і потім побудуємо їхні графіки. Для цього виконаємо наступні дії:

  1. У робочій книзі з попереднього завдання (задача П.1.3.1) скопіюйте діапазон A1:D7 з робочого листа 1 на новий робочий лист (назвемо його «Аналіз»). Змініть в клітинці С1 значення 0,55 на формулу = 1–В1. Це дозволить використовувати таблицю підстановки з одним входом.
  2. В клітинці А10 введіть початкове значення 0.
  3. Знову клацніть на клітинці А10 і виконайте команду Прогрессия=> вкладка Главная=> група Редактирование=> кнопка Заполнить (див. рис. 1).

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Виробник мопедів повинен зробити замовлення на двигуни на 1 місяць роботи у зовнішнього постачальника. Час виконання цього замовлення постачальником – 2 місяці. Компанія робить мопеди на замовлення й кількість зробленої продукції визначається числом замовлень на мопеди в даному місяці. Яке число замовлень компанія буде мати через 3 місяці (коли підійде замовлення від постачальника, яке треба зробити сьогодні) невідомо, але попередній досвід дозволяє оцінити ймовірність різних рівнів попиту. Дані представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Вихідні данні

Кількість двигунів    

200

300

400

500

600

700

Імовірність продажів

0,15

0,25

0,25

0,2

0,1

0,05

Якщо куплений двигун буде використовуватися в тому місяці, для якого він був куплений, він буде приносити прибуток 300 грн, якщо він залежується до наступного місяця, це призведе до збитків у розмірі 100 грн.

  1. Побудуйте таблицю виграшів і втрат. Використовуючи принцип максимуму очікуваної грошової віддачі (EMV) визначте:

– який оптимальний розмір замовлення?

– яка ціна досконалої інформації?

  1. Як зміниться оптимальне рішення, якщо втрати від невикористаного вчасно, двигуна складуть 300 грн? Як при цьому зміниться вартість досконалої інформації?
  2. Проаналізуйте, наскільки істотно зміниться рішення, якщо ймовірності відомі з точністю не більше 5 відсоткових пунктів.
  3. Порівняйте висновки, до яких приводять критерії максиміна та мінімаксу, з рішенням на основі максимуму EMV альтернативи.

Розв'язок

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Операційний менеджмент (Operations Management) – це діяльність, пов’язана з розробленням, використанням і вдосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляються основна продукція або послуги компанії. Подібно маркетингу і фінансам, операційний менеджмент являє собою область бізнесу з явно вираженими управлінськими функціями. Цю думку варто зрозуміти особливо чітко, оскільки операційний менеджмент (ОМ) нерідко плутають з такими дисциплінами, як дослідження операцій (Operations Research – OR), наукова організація управління (Management Science – MS) та інженерні розробки (Industrial Engineering – IE). Основна відмінність у цьому випадку полягає в тому, що ОМ є частиною менеджменту, в той час як OR/MS представляють сферу застосування кількісних методів, використовуваних у процесі ухвалення рішення в будь-яких галузях, a IE – це чисто інженерна дисципліна.

Таким чином, хоча операційні менеджери нерідко користуються у своїй роботі методами й інструментами OR/MS (наприклад, при графічному визначенні критичного шляху) і займаються питаннями, пов'язаними з інженерними розробками (наприклад, проблемами автоматизації виробництва), суто управлінська роль операційного менеджменту відрізняє цю галузь від інших згаданих тут дисциплін.

Виробництво – це створення товарів та послуг. Виробничий та операційний менеджмент – є діяльністю, яка належить до створення товарів та послуг шляхом перетворення входів (необхідних ресурсів усіх видів) у виходи (готові товари та послуги).

Операції – процес, метод чи ряд дій, головним чином практичного характеру.

З урахуванням вищесказаного:

– операційний менеджмент – це діяльність по управлінню процесом придбання матеріалів та їх перетворення в готовий продукт із постачанням цього продукту покупцеві;

– операційний менеджмент – це всі види діяльності, пов’язані із запланованим перетворенням матеріалів, інформації та покупців.

*Джерело: "Операційний менеджмент: Навч. посібник / Старченко Г.В., Калінько І.В., Косач I.A. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 230 с."

Власник магазину Computer plus повинен прийняти рішення, як йому варто вести свій бізнес у наступні п'ять років. Обсяги продажів за останні два роки збільшувалися в гарному темпі, але якщо в районі магазину, як планується, буде побудована велика електронна компанія, продажі можуть різко зрости. Власник Computer plus розглядає три можливості зміни потужності. Перша полягає в переміщенні торговельної точки на нове місце, друга – в розширенні наявного магазину і третя – в тому, щоб нічого не вживати й почекати. Перші два рішення можна реалізувати досить швидко й, отже, магазин не втратить прибутку. Якщо не вживати ніяких дій протягом першого року й у цей період відбудеться значне збільшення обсягу продажів, то варіант розширення доведеться розглядати знову. Якщо чекати довше одного року, то на ринку можуть з'явитися сильні конкуренти, в результаті чого розширення бізнесу стане економічно недоцільним. Ця задача ґрунтується на таких допущеннях і умовах.

Значне зростання обсягів продажів внаслідок різкого збільшення кількості користувачів комп'ютерної техніки, які будуть працювати в новій електронній компанії, можливе з імовірністю 55 %. Значне зростання обсягів продажів за умови відкриття торговельної точки в новому місці дасть надходження в розмірі 195 тис. грн за рік. Незначне зростання обсягів продажів за умови відкриття нової торговельної точки приведе до надходжень у розмірі 115 тис. грн за рік.

Значне зростання за умови розширення магазину принесе надходження в розмірі 190 тис. грн за рік, а незначне зростання за цієї самої умови – 100 тис. грн. Якщо наявний магазин залишиться без змін, доходи становитимуть 170 тис. грн за рік при значному зростанні обсягів продажів і 105 тис. грн при незначному. Розширення наявної торговельної точки обійдеться  власнику в 87 тис. грн. Для переміщення магазину в нове місце потрібно 210 тис. грн.

Якщо обсяги продажів зростуть значно, а розширення наявної торговельної точки буде виконане протягом другого року, то розширення обійдеться в ті самі 87 тис. грн.

Експлуатаційні витрати при кожному з обраних варіантів будуть майже однакові. Допоможіть власникові магазину прийняти правильне рішення. Побудуйте дерево рішень.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Група медиків збирається відкрити приватну медичну фірму. Якщо ринок буде сприятливим, то вони матимуть прибуток 100 000 грн. Якщо ринок несприятливий, то вони понесуть збитки в розмірі 40 000 грн. Вони також можуть здійснити маркетингове дослідження, яке коштує 5000 грн. Результати дослідження можуть бути сприятливими або несприятливими. Вірогідність того, що дослідження буде успішним, становить 0,55, при цьому вірогідність того, що ринок буде сприятливим, становитиме 0,82. Якщо дослідження буде неуспішним, то вірогідність того, що ринок буде сприятливим, становитиме 0,11. Якщо дослідження не проводити, то вірогідність того, що ринок буде сприятливим, становитиме 0,5.

Побудуйте дерево рішень і відобразіть на ньому грошову віддачу за кожною альтернативою. Зробіть висновки.

*Джерело: "Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. / Г. В. Старченко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 306 с. "

Страница 1 из 5

На развитие сайта