fbpx

© 2009-2023 by GPIUTMD

Аналізуючи роботу будь-якої організації, практично завжди можна виділити два основні види діяльності, які існують паралельно: поточні процеси (операції), які повторюються, і проекти. Будь-яка діяльність потребує ресурсів, виконується людьми й відповідно потребує планування й контролю.

Основними відмінностями цих двох видів діяльності є те, що процеси носять повторюваний, циклічний характер, а проекти спрямовані на досягнення унікальних цілей у певний термін.

Наприклад, якщо розглядати виробництво автомобілів, то роботу виробничого конвеєра, підготовку квартальних балансів у бухгалтерії, або оброблення вхідної/вихідної кореспонденції можна віднести до повторюваних операцій. Повторювані операції характеризуються досить високим ступенем визначеності, припускають використання освоєних технологічних процесів і наявного встаткування, і потребують системи управління, націленої на підвищення ефективності використання вже наявного встаткування й ресурсів в однотипних циклах виробництва.

Проекти, як правило, спрямовані на реалізацію тих або інших змін усередині організації або в зовнішньому оточенні. Прикладами внутрішніх змін у нашому випадку можуть бути розроблення нових моделей продукції, переналагодження або ремонт конвеєра, впровадження нової системи управління.

 

Страница 5 из 5

На развитие сайта